• CentOS Web Panel | Free Linux Web Hosting Control Panel

  Bảng điều khiển CWP Miễn phí được thiết kế để quản lý nhanh chóng và dễ dàng các máy chủ mà không cần sử dụng các câu lệnh ssh console

  Dùng thử DEMO

An toàn, nhanh, đáng tin cậy

Nhận mọi thứ bạn cần để lưu trữ và quản lý trang web của bạn trên nền tảng lưu trữ hiện đại.

 • Bảng điều khiển dễ dàng
 • Miễn phí sử dụng
 • Kích hoạt nhanh chóng
 • Hỗ trợ thân thiện 24/7

Tính năng đạt hiệu quả

Cung cấp một số lượng lớn các tùy chọn và tính năng cho Quản lý máy chủ.

 • Apache từ nguồn
 • Máy chủ Cache Varnish
 • SuPHP & suExec
 • Mod Security & OWASP rules
 • Nginx, Proxy
 • Xây dựng lại vHosts Apache
 • Trạng thái & Cấu hình
 • PHP phiên bản chuyển đổi
 • Php.ini mỗi tài khoản người dùng
 • Biên tập php.ini, FFMPEG
 • PHP Addons (một cú nhấp chuột)
 • PHP ReCompiler (một cú nhấp chuột)
 • CloudLinux + Chọn PHP
 • CWP Trình chọn PHP (MIỄN PHÍ)
 • Thêm, Chỉnh sửa, Xóa Người dùng
 • Giám sát người dùng
 • Quản lý truy cập Shell
 • Giới hạn CWP (quy trình num, OpenFiles, Quota, Inodes)
 • Giới hạn CloudLinux cho mỗi người dùng
 • Người dùng FTP & Trình quản lý tệp
 • FreeDNS (máy chủ DNS)
 • Thêm, chỉnh sửa, liệt kê và loại bỏ các vùng DNS
 • Chỉnh sửa IP của máy chủ tên
 • Trình chỉnh sửa mẫu khu vực DNS
 • Quản lý vùng DNS dễ dàng
 • Trình giải quyết Danh sách Khu vực DNS
 • Postfix & Dovecot
 • Hộp thư, Bí danh-Chuyển tiếp
 • Roundcube webmail
 • Hàng đợi Mail Postfix
 • Trình phản hồi tự động, SPF-DKIM
 • AntiSpam & AntiVirus
 • OneClick Rebuild Postfix
 • CSF Firewall, CageFS
 • Giấy chứng nhận SSL
 • Mod Security + Quy tắc OWASP
 • SuPHP & suExec
 • File Lock hệ thống Mod
 • Trình quản lý truy cập của Shell
 • Giới hạn bảo mật cho mỗi người dùng
 • Tự động sửa (cấu hình)
 • Trình quản lý ChkConfig
 • Trạng thái dịch vụ
 • Thông tin phần cứng và phần mềm
 • Chi tiết đĩa
 • cấu hình mạng
 • Quản lý sao lưu
 • Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
 • Người dùng truy cập từ xa hoặc cục bộ
 • Live Monitor quá trình MySQL
 • Cấu hình máy chủ MySQL
 • PhpMyAdmin
 • Tạo, Xóa cơ sở dữ liệu
 • PostgreSQL, phpPgAdmin

Dùng thử CWP

 • Demo Không SSL
 • Demo SSL

 • Đăng nhập Admin:
  Tên đăng nhập: root - Mật khẩu: admin123
  --------------
  Đăng nhập User:
  Tên đăng nhập: testacc - Mật khẩu: admin123

Bảng Điều khiển Web Hosting

Quản lý trang web của bạn dễ dàng qua bất kỳ trình duyệt web nào và kiểm soát hoàn toàn việc kéo và thả

 • Quản lý tệp dễ dàng
 • Cấu hình User, Apache đơn giản
 • Tải lên tệp tin , FTP, FTPS, SSH
 • Quản lý nhanh chóng với CentOS Web Panel