Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam Phí khởi tạo Giá năm đầu Giá gia hạn
.vn   800.000 đ   520.000 đ
 
 
.com.vn, .net.vn, .biz.vn   700.000 đ   420.000 đ
 
.edu.vn, .ac.vn, .gov.vn, .org.vn   400.000 đ   250.000 đ
 
.health.vn, .info.vn, .int.vn, .pro.vn
| .firm.in | .gen.in | .ind.in
  400.000 đ   250.000 đ
 
.name.vn   60.000 đ   30.000 đ
Tên miền Quốc Tế Phí khởi tạo Giá năm đầu Giá gia hạn
.com   270.000 đ   270.000 đ
 
 
.info, .net, .org   280.000 đ   280.000 đ
 
.biz   300.000 đ   300.000 đ
 
.name, .us
| .firm.in | .gen.in | .ind.in
  330.000 đ   330.000 đ
 
.co.uk, .eu   300.000 đ   300.000 đ
 
.tel   370.000 đ   370.000 đ
 
.pro   400.000 đ   400.000 đ
 
.asia   400.000 đ   400.000 đ
 
.com.co, .in,.mobi,.net.co,.nom.co   450.000 đ   450.000 đ
 
.bz, .cc, .de, .me, .tv, .ws   650.000 đ   650.000 đ
 
.co   700.000 đ   700.000 đ
 
.com.tw, .net.tw, .org.tw, .tw   1.000.000 đ   1.000.000 đ