Chuyển đổi nhà cung cấp để vận hành tốt hơn

Chuyển đổi tên miền về web5c để được thao tác và quản lý một cách thuận lợi nhất.

w w w.
 • .com 270.000đ
 • .net 280.000đ
 • .vn 800.000đ
 • .edu.vn 400.000đ
 • .com.vn 700.000đ

Tại sao nên chuyển giao cho chúng tôi

Chuyển tên miền của bạn cho chúng tôi và trải nghiệm những lợi ích của nhiều tính năng dưới đây.

 • Miễn phí chuyển tên miền
 • ICANN công nhận Đăng ký
 • Uy tín và đáng tin cậy
 • Hỗ trợ khách hàng 24/7
 • Công cụ Quản lý dễ dàng

Lưu ý khi chuyển đổi tên miền

Quá trình chuyển giao an toàn và giám sát để chuyển thành công mỗi lần

 • Bạn kiểm tra tên miền không bị lock (domain trạng thái active)
 • Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày
 • Bạn đề nghị nhà cung cấp tên miền trước đó cung cấp số Authorization Key
 • Bạn phải check được email quản trị tên miền để xác nhận việc chuyển đổi
 • Chủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành.
 • Nộp phí gia hạn tên miền thêm một năm.
 • Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền
 • Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày.
 • Tên miền đăng ký được sau 60 ngày mới có thể chuyển qua nhà đăng ký khác.
 • Yêu cầu Nhà đăng ký cũ mở khóa tên miền và cung cấp mã xác thực tên miền (authencode).
 • Cung cấp thông tin authencode và bản khai chuyển đổi Nhà đăng ký có xác nhận của chủ thể cho Mắt Bão.
 • Gửi mẫu chuyển đổi nhà đăng ký đến Mắt Bão làm thủ tục chuyển đổi. Lấy biên bản tiếp nhận hồ sơ.
 • Chủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành.
 • Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền
 • Download mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tại đây.